8240 к.к Слънчев бряг, тел: 0554 2 20 40, 05542 20 42, факс:0554 2 31 80, pg_turizam@abv.bg, www.pg-tourism.com
Анкета


Изборът да учите в това училище е продиктуван от:добрата материална база

близостта до населеното място, в което живеете

настояване от родителите

желанието да усвоите професия

препоръки за гимназията

единственото професионално училище в общината

добрата материална база

предложените специалности

добрата материална база

информацията и отзивите за ПГТ „Иван Вазов“Публикувано от Damis
Гласувания: 73
Предишни анкети

Предстоящи събития

За ученика

Турнир по шах
Новини по месеци 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Проекти

Доставчици на социални услуги

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДОСТОВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

ОТ КОНСУЛТАТИВЕН ТИП И УЧИЛИЩАТА ПРИ СЛУЧАЙ НА

ИНЦИДЕНТИ С ДЕЦА


ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩАТА И

ПРОВЕДЕНА СРЕЩА С НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РБ,

ОМБУСМАНА НА РБ, МОН, МТСП, МЗ, АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРЕДОСТАВЯМ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ:

С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА МЕЖДУ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ И ДР. ЗАИНТЕРСОВАНИ СТРАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ

НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА ВКЛ. И ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ МОЛЯ ЗА ВАШЕТО

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНЦИДЕНТ С УЧЕНИЦИ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ

ВСИЧКИ ПОДХОДЯЩИ СПЕЦИАЛИСТИ В РАМКИТЕ НА СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ

КОМПЕТЕНТНОСТИ. АНОТАЦИЯ НА ЧЕТЕРИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА:

1.ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ЦОП

ЦОП Е ФОРМА НА СОЦИАЛНА УСЛУГА, В КОЙТО СЕ

ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯ НА

НАСИЛИЕТО И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ. В ЦОП СЕ

ИЗВЪРШВАТ СОЦИАЛНО И ПСИХОЛОГИЧЕСКО

КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК, КОНФЛИКТ ПРИ РАЗВОД,

РОДИТЕЛСКО ОТЧУЖДЕНИЕ. ПОДКРЕПАТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ

ПРИЛАГАНЕ НА ИНДУВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ПОДХОДИ И ТЕХНИКИ.

2.ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА

ЦЯЛОСТНО ОБГРУЖВАНЕ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ ДЕНЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ

НА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ИМ НУЖДИ. В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР РАБОТЯТ - ПСИХОЛОГ,

СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПЕДАГОГ, ЛОГОПЕД, РЕХАБИЛИТАТОРИ И ДР.


3.ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

ЦСРИ Е ФОРМА НА ПОЧАСОВА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА, СВЪРЗАНА С РЕХАБИЛИТАЦИЯ

И СОЦИАЛНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪДЕЙСТВИЕ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ, ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА УМЕНИЯ

ЗА ВОДЕНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ, ИЗГОТВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА

ХОРА СЪС ЗАВИСИМОСТИ. В ЦСРИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДЕЙНОСТИ УЛЕСНЯВАЩИ

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ И

РАБОТА В ГРУПА, ПРИДРУЖАВАНЕ И ПОДКРЕПА В ОРГАНИЗИРАНЕ НА

СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРЕНТИРАНЕ И

ПОДКРЕПА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТРУДОВИ НАВИЦИ.

4.ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

ЦРДУ Е КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯ НА

ПОПАДАНЕТО НА ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ, СОЦИАЛНА

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА, ЖИВИЕЩИ ТРАЙНО ИЛИ

ЧАСТИЧНО НА УЛИЦАТА, ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С ДЕТЕТО И НЕГОВОТО

СЕМЕЙСТВО. СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА, МЕДИЦИНСКИ И

САНИТАРНО-ХИГИЕННИ УСЛУГИ, ОГРАМОТЯВАНЕ НА ДЕЦАТА, ОБУЧЕНИЕ

В РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ. НА ПОТРИБИТЕЛИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ МОБИЛНА

РАБОТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ЛОКАЛИЗИРАНЕ ДЕЦАТА НА УЛИЦАТА,

СОЦИАЛНА РАБОТА ЗА ВЪЗТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ

ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ПОДКРЕПА ЗА СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТИ

В СЕМЕЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗОВИ ПОТРЕБНОСТИ

НА ДЕТЕТО НА УЛИЦАТА - ХРАНЕНЕ, ОБЛЕКЛО, ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ,

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА.

АКТУЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ
ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА


местонахождение телефон услуга лице за контакт

гр. Айтос ул. Генерал Гурко № 3 055828610 Дневен център за Росица Димитрова

деца с увреждания

гр. Бургас ж. к. Лазур Дневен център за

ул. Места № 81 056839127 деца с увреждания Стефка Тодорова

гр. Несебър ул. Струма № 14 055442295 Център за обществена

подкрепа Нана Скачкова

гр. Поморие ул. Марица № 7 059632435 Център за обществена

подкрепа Григор Иванов

гр. Созопол ул. Милет № 6 055022125 Център за обществена

подкрепа Светлана Чакърова