8240 к.к Слънчев бряг, тел: 0554 2 20 40, 05542 20 42, факс:0554 2 31 80, pg_turizam@abv.bg, www.pg-tourism.com
Социална дейност
 1. Безплатни карти за пътуване в района на Общична Несебър
 2. Стипендии
 3. Награди за изявени ученици
 4. Награди за изявени учители
 5. Благотворителни базари
 6. Кампании за набиране на средства за домове за деца и болници
7. Доставчици на социални услуги
Анкета


Изборът да учите в това училище е продиктуван от:добрата материална база

близостта до населеното място, в което живеете

настояване от родителите

желанието да усвоите професия

препоръки за гимназията

единственото професионално училище в общината

добрата материална база

предложените специалности

добрата материална база

информацията и отзивите за ПГТ „Иван Вазов“Публикувано от Damis
Гласувания: 71
Предишни анкети

Предстоящи събития

За ученика

Участие в състезания

Извънкласни дейностти

 1. спортни турнири
За нас

Контакти
Прием
Ръководство
Работно време
История
Педагогически персонал
Непедагогически персонал
Ученически съвет
Обществен съвет

 1. Правилник за дейността на Обществения съвет
 2. Членове на обществения съвет

Училища-партньори

Задочна форма на обучение

Новини по месеци 2017
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
Бюджет

Бюджет 2016

- Изпълнение на бюджет 2016

до 31.03.2016
- Изпълнение на бюджет 2016

до 30.06.2016
- Изпълнение на бюджет 2016

до 30.09.2016

- Изпълнение на бюджет 2016

до 31.12.2016 

Бюджет 2017 

 

 

Документи

Графици

 1. Дневна форма на обучение
 2. Задочна форма на обучение
 3. Самостоятелна форма на обучение

Правилници
Документи за стипендии
Дипломи
Други документи

Проекти

Животът в училище

За училището

   Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” е с близо 50 – годишна традиция в подготовката на така нужни кадри в областта на туризма в различни специалности. Тя е силно и устойчиво средище на наука, което ражда млади таланти в различни професии. Обучавани и възпитавани в духа на традициите, наши ученици печелят призови места на национални състезания всяка година. В нашето училище ще получите добър старт, който ще Ви позволи да се реализирате като добри професионалисти в избрана от Вас специалност!


ПРЕЗ 2018 г. ЧЕСТВАМЕ 50 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ИВАН ВАЗОВ

Едно училище с достойно име продължава своя път в добрите традиции на
просветление и новаторство, на професионални постижения и творчество със
самочувствие и всеотдайност заедно с всички свои възпитаници и учители.
Отшумяват години, десетилетия. Времето е най-сигурният критерий за всяка
духовна ценност и дело човешко. Според мярата за живот на една образователна институция,
всяка годишнина означава история, опит, традиции.
Със заповед № 231 на МНП и заповед № 27 на Комитета по туризъм от 05.07. 1967 г.
се открива СПТУ по туризъм. Учебната 1967/1968 г. започна с 8 преподаватели и 174
обучаващи се ученици. За директор е назначен Александър Гуджуков.
Днес училището е осигурено с висококвалифицирани кадри, което е показател и за
добрите резултати в подготовката на нашите ученици, които са конкурентноспособни
на пазара на труда у нас.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДОСТОВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

ОТ КОНСУЛТАТИВЕН ТИП И УЧИЛИЩАТА ПРИ СЛУЧАЙ НА

ИНЦИДЕНТИ С ДЕЦА


ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩАТА И

ПРОВЕДЕНА СРЕЩА С НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РБ,

ОМБУСМАНА НА РБ, МОН, МТСП, МЗ, АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРЕДОСТАВЯМ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ:

С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА МЕЖДУ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ И ДР. ЗАИНТЕРСОВАНИ СТРАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ

НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА ВКЛ. И ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ МОЛЯ ЗА ВАШЕТО

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНЦИДЕНТ С УЧЕНИЦИ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ

ВСИЧКИ ПОДХОДЯЩИ СПЕЦИАЛИСТИ В РАМКИТЕ НА СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ

КОМПЕТЕНТНОСТИ. АНОТАЦИЯ НА ЧЕТЕРИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА:

1.ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ЦОП

ЦОП Е ФОРМА НА СОЦИАЛНА УСЛУГА, В КОЙТО СЕ

ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯ НА

НАСИЛИЕТО И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ. В ЦОП СЕ

ИЗВЪРШВАТ СОЦИАЛНО И ПСИХОЛОГИЧЕСКО

КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК, КОНФЛИКТ ПРИ РАЗВОД,

РОДИТЕЛСКО ОТЧУЖДЕНИЕ. ПОДКРЕПАТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ

ПРИЛАГАНЕ НА ИНДУВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ПОДХОДИ И ТЕХНИКИ.

2.ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА

ЦЯЛОСТНО ОБГРУЖВАНЕ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ ДЕНЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ

НА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ИМ НУЖДИ. В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР РАБОТЯТ - ПСИХОЛОГ,

СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПЕДАГОГ, ЛОГОПЕД, РЕХАБИЛИТАТОРИ И ДР.


3.ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

ЦСРИ Е ФОРМА НА ПОЧАСОВА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА, СВЪРЗАНА С РЕХАБИЛИТАЦИЯ

И СОЦИАЛНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪДЕЙСТВИЕ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ, ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА УМЕНИЯ

ЗА ВОДЕНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ, ИЗГОТВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА

ХОРА СЪС ЗАВИСИМОСТИ. В ЦСРИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДЕЙНОСТИ УЛЕСНЯВАЩИ

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ И

РАБОТА В ГРУПА, ПРИДРУЖАВАНЕ И ПОДКРЕПА В ОРГАНИЗИРАНЕ НА

СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРЕНТИРАНЕ И

ПОДКРЕПА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТРУДОВИ НАВИЦИ.

4.ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

ЦРДУ Е КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯ НА

ПОПАДАНЕТО НА ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ, СОЦИАЛНА

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА, ЖИВИЕЩИ ТРАЙНО ИЛИ

ЧАСТИЧНО НА УЛИЦАТА, ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С ДЕТЕТО И НЕГОВОТО

СЕМЕЙСТВО. СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА, МЕДИЦИНСКИ И

САНИТАРНО-ХИГИЕННИ УСЛУГИ, ОГРАМОТЯВАНЕ НА ДЕЦАТА, ОБУЧЕНИЕ

В РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ. НА ПОТРИБИТЕЛИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ МОБИЛНА

РАБОТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ЛОКАЛИЗИРАНЕ ДЕЦАТА НА УЛИЦАТА,

СОЦИАЛНА РАБОТА ЗА ВЪЗТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ

ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ПОДКРЕПА ЗА СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТИ

В СЕМЕЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗОВИ ПОТРЕБНОСТИ

НА ДЕТЕТО НА УЛИЦАТА - ХРАНЕНЕ, ОБЛЕКЛО, ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ,

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА.

АКТУЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ
ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА


местонахождение телефон услуга лице за контакт

гр. Айтос ул. Генерал Гурко № 3 055828610 Дневен център за Росица Димитрова

деца с увреждания

гр. Бургас ж. к. Лазур Дневен център за

ул. Места № 81 056839127 деца с увреждания Стефка Тодорова

гр. Несебър ул. Струма № 14 055442295 Център за обществена

подкрепа Нана Скачкова

гр. Поморие ул. Марица № 7 059632435 Център за обществена

подкрепа Григор Иванов

гр. Созопол ул. Милет № 6 055022125 Център за обществена

подкрепа Светлана Чакърова